Thursday, 27. June 2019, 02:31
 

Information från Roch Services Skand. AB om hantering av personuppgifter med anledning av GDPR

Denna informationstext förklarar hur Roch Services Skand. AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som:

-          Är kund oss hos – när du anlitar oss som testföretag jordförankrade stående stolpsystem, dragsäkerhetsprovning av linspänn, ljusmätning mm

-          Är samarbetspartner -. T.ex. inom ramen av uppdragsgenomförande (TMA, Trafiksäkerhet, Testassistent, Hotel, mm.).

-          Deltar i våra marknadsaktiviteter.

-          Besöker vår hemsida

-          På ett annat sätt kommunicera med vårt kontor och kundtjänst.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Roch Services Skand. AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, telefonnummer, bild, personnummer, IP-adress,

2. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Personuppgiftsberhandling

Syfte med behandlingen

Uppgifter

Registrerade som

Rättslig grund

Lagringstid

Uppdrag – Köp av tjänst

Utförande av tjänsten

Namn, Adress, e-post, telefon,

Faktueringsupp-gifter, avtalsinforma-tion

Kund

Avtal

7 år

Marknadsföring av våra tjänster, Information om marknadsaktiviteter
ex. via epost

Erbjuder tjänst, information om marknadsaktiviteter

Kontaktuppgifter
Namn, epost, telefon

Kund

intresseavvägning

1

Kontakt via telefon, mail, sociala media

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontaktuppgifter
Namn, epost, telefon

Alla kategorier

intresseavvägning

1

 

3) DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

-          Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 

-          Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade

-          Begära att raderas –du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna

-          Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

-          Rätt till dataportabilitet du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

5. KONTAKTUPPGIFTER

Roch Services Skand. AB (org. nr. 556870-1188) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

 

Roch Services Skand. AB
Alrun Griepenkerl
Johannesfredsvägen 11
16869 Bromma