Thursday, 27. June 2019, 02:33
 

Stabilitets & hållfasthetsprovning

Dagens situation

Ansvar !

Berörda delar inom Stat och kommun har det yttersta ansvaret för gatubelysningsanläggningars person och trafiksäkerhet.

Ansvariga OLG i Düsseldorf rapporterade redan 1991 "vid en kontroll av gatubelysning:(ref. Az. 180105/91) följande:

Vi kan som ansvarig myndighet, inte med säkerhet avgöra vilka belysningsstolpar som tekniskt sätt är säkra nog att stå kvar och vilka som utgör en fara för allmänheten vid en okulär besiktning. Mätning av godstjocklek med ultraljud eller andra enkla tester räcker inte till för att uppfylla de person och trafiksäkerhetskrav och de eventuella skadeanspråk som kan komma att ställas enligt (§ 832 Abs. I BGB) och kan definitivt uteslutas.

Ett radikalt regelmässigt utbyte av alla stolpar som fallit för ålderssträcket förorsakar onödigt höga kostnader och belastar den kommunala budgeten enormt. Ett ekonomisk grundtänkande existerar inte längre när intakta stolpar kasseras utan att åtskiljas från potentiella riskstolpar.

Ur detta dilemma som nästan alla kommuner befinner sig i finns det en säker, okomplicerad ekonomisk utväg.

Vår Lösning

Periodisk stabilitets och hållfasthetsprovning

Roch Services GmbH är enligt DIN EN ISO/IEC 17025 (Utgåva 2000) ackrediterat och enligt DIN EN ISO 9001 certifierat provningslaboratorium och har kompetens för stabilitets och hållfasthetsprovning av jordförankrade stolpar och master. Roch-metoden är en patenterad erkänd provningsteknik för stolpar och master och medger en störningsfri provning med ett snabbt, enkelt, effektivt och ekonomiskt utförande.

Ekonomiskt och effektivt.

Stabilitets och hållfasthetsprovning av en stolpe är en sammansättning av drag- och lägessäkerhets test. Vid testning med Roch-metoden blir stolpen testad med en belastning motsvarande vindlasten och en säkerhetsfaktor. Vid utvärderingen framställs elektroniskt Kraft-/Avvikelsediagram motsvarande de som används av materialprovningslaboratorium runt om i världen. Med Roch-metoden provas både dragsäkerhet (töjning) och lägessäkerhet (förankring). Denna typ av provning är flexibel, snabbt genomförbar med största säkerhet och minsta möjlighet till feltolkning. Metoden ger klara definierbara begripliga mätresultat.

Detta ger Roch-Services möjlighet att ekonomiskt och budgetavlastande, upprätta kompletta provprotokoll för person och trafiksäkerhetsarbeten i full skala. En provning kan genomföras närsomhelst varsomhelst av Roch-Services specialutbildade personal.

Provning med Roch-metoden som hitills globalt utförts på flera miljoner stolpar är ett kännetecken och varumärke för Roch-Services.

till Roch-Metoden