Roch Services Skand. AB

Din partner för stabilitets - och hållfasthetsprovning i Europa

Roch Services Skand. AB är marknadens ledande leverantör av stabilitets- och hållfasthetsprovningar av jordförankrade system i Norden.

Roch stabilitets – och hållfasthetsprovningen bygger på en godkänd metod för oförstörande provning av stolp- och mastsystem enligt metodbeskrivningen från Roch Services GmbH.

Provningsföretaget Roch Services Skand. AB Roch är certifierat enligt DIN EN ISO 9001 : 2015 (certifikatsnummer: 541598 QM 2015) och moderbolaget Roch Services GmbH i Lübeck, Tyskland är ackrediteringsnummer 17025:2005. I metoden ingår det europeiska patentet EP 1 473 557 B1. Denna provningsmetod som bygger på fysikaliska grunder möjliggör en ekonomisk stabilitets- och hållfasthetsprovning som är snabb, transparent samt effektiv och som uppfyller juridiska krav på en teknologisk funktionsbesiktining.

Företaget

I mitten av 1990-talet funderade bröderna Roch över hur man kan se om en mast står säkert eller ej. 

Mathias och Oliver Roch insåg tidigt att de dittills kända provningsmetoderna (ultraljud, enkla belastningstester, hammarslag) inte levererade några pålitliga resultat och därmed inte gav några upplysningar om säkerheten. Tillsammans med experter för metallurgi och statiska beräkningar utvecklade de Roch-metoden för stabilitets- och hållfasthetsprovning av jordförankrade system. Denna teknologi sätter nya standarder och vidareutvecklas fortlöpande.

Med Roch-metoden registreras mätvärden och data som ger pålitlig information om stolpens eller mastens stabilitet och hållfasthet, d.v.s. dess förankring i marken och dess befintliga materialtillstånd.

Dolda faror

I Sverige står ca 3 miljoner stolpar och master längs gator och vägar, i korsningar, i företagsområden och på idrottsplatser. Vi människor nyttjar dem, men vi funderar sällan över att dessa byggnadsverk inte är gjorda för att hålla en evighet. Både miljö, människor och djur påverkar livslängden för stolpar och master och deras fundament. Vind, vagabonderande ström, hundurin, markfuktighet, fordon och vägsalt leder till en oregelbunden och oförutsebar åldringsprocess.

Gefahren_01

Vår teknologi sätter standarder i hela världen

Roch Services GmbH är ett provningslaboratorium som är ackrediterat enligt  DIN EN ISO/IEC 17025  och certifierat enligt DIN EN ISO 9001.

Laboratoriet innehar därmed verifierad expertkompetens för stabilitets- och hållfasthetsprovningar av stolpar eller master och andra jordförankrade system.

Som Rochs dotterbolag i Norden jobbar Roch Services Skand. AB enligt samma kvalitetsledningssystem och har en egen certifiering.

Kontakt

Spanien Irland England Schweiz Deutschland Niederlande Norge   Sverige Finnland Tschechien Österreich Danmark Island International International International International International International International International

Referens

Reference

“Roch-Services erbjuder en unik och efterlängtad tjänst för mig som belysningsansvarig i Katrineholms kommun. Tjänsten stabilitetsprovning av gatubelysnings stolpar säkrar och optimera kommunens lagstadgade besiktningskrav av gatubelysnings stolpar. Som el-anläggnings innehavare åligger det mig att bl.a. underhålla min belysningsinfrastruktur och denna tjänst hjälper mig att uppfylla de krav som ställs för att var en god anläggningsinnehavare. Varje stolpe provas helt individuellt och status bedöms, vilket i förlängningen gör att man kan planera byte av stolpar och budgetera detta i god tid. Ett av syftena är också att finna akut farliga stolpar och åtgärda dessa.” -Daniel Lagmyr, Katrineholms Kommun, Service- och teknikförvaltningen

”Bra service”, ”Väldigt prisvärd tjänst”, ”Mycket gott bemötande”

-Emil Forslund, Avesta Kommun, Kommunkansliet Teknisk Service

Close Menu