Tjänster

En överblick över våra tjänster

Stabilitets- och hållfasthetsprovning av jordförankrade system

Med stabilitet och hållfasthet menas mastens eller stolpens bär- och positionssäkerhet avseende dess förankring i marken och dess materialtillstånd (stålbyggnationsnorm DIN 18 800).

I samband med stabilitets- och hållfasthetsprovningen utförs individuella vindlastberäkningar där även påmonterade delar beaktas. 
Med dessa beräkningar som bas provas de bärande konstruktionerna med identiska vindlaster. Resultaten kan användas för intyg avseende ansvar för trafiksäkerhet och framkomlighet. Närmare information om Roch-metoden finns här.

Kompletterande tjänster i samband med stabilitets - och hållfasthetsprovning

Bedömning / inventering

Vi hjälper dig med inventering samt finansiell och teknisk bedömning av anläggningar för gatubelysning – från bedömning till förverkligande.

Visuell kontroll

Den visuella kontrollen genomförs enligt DIN EN 13018 som direkt okulär besiktning av mastens eller stolpens yta som är synlig från marken. Kontrollen med blotta ögat och utan hjälpmedel. I kontrollresultatet ingår synliga mekaniska skador som t.ex. bucklor, sprickor eller korrosiva skador. Provningsrapporten innehåller ett utlåtande avseende visuellt signifikanta skador som kan påverka varaktigheten, trafiksäkerheten och/eller stabiliteten och hållfastheten.

Stabilitets och hållfasthetsprovning med Roch-metoden

Information om tjänsten

Här kan du ladda ner informationsbroshyren

Övriga tjänster

I samarbete med vår partner, Roch Services GmbH i Tyskland, erbjuder vi ytterligare tjänster med Roch Services-kvalitet.

Fotometrisk kartläggning av gatubelysning och övergångsställen

 • Dynamisk mätning av belysningsstyrkan enligt DIN EN 13201
 • Dynamisk mätning av ljustätheten enligt DIN EN 13201
 • Georeferering och avbildning av belysningssituationen
 • Inventering och mätning av belysningssituationen
 • Bedömningssituation
 • Bedömning av kraven enligt DIN 67523
 • Bedömning av kraven enligt DIN EN 13201
Låt inte skenet bedra

Information om tjänsten

Här kan du ladda ner informationsbroshyren

Dragsäkerhetsprovning

Vårt eget patenterade kontrollmätningssystem kan vi testa förankringens fasthållningsförmåga i infästningsmaterialet. Vi provar dragsäkerheten utan att störas av uppspänningslinan och utan att påverka den statiska infästningen av förankringsdonet. Rochs dragsäkerhetsprovning kan utföras på:

 • Gatubelysning
 • Uppspänningslinor
 • Reklam och utsmyckning
 • Juldekoration
 • Kraftledning spårvagn
 • Övrig upphängning
Close Menu