Impressum

Företagsuppggifter

Roch Services Skand. AB
Hantverkargatan 40
112 21 Stockholm
Telefon: +46 722 131333
E-Post: info@roch-services.se
Internet: www.roch-services.se

VD: Oliver Roch
Organisationsnummer: 556870-1188

Rättslig Information

Användarvillkor

Denna informations- och kommunikationstjänst tillhandahålls av Roch Services Skand. AB
Genom att utnyttja tjänsten godkänner användaren nedanstående användarvillkor utan inskränkningar och begränsningar.

Upphovsrätt – med ensamrätt.

Det innehåll som tillhandahålls på denna webbplats (text, bilder, grafiker, animationer, mediaobjekt samt deras layout) skyddas av upphovsrätten och andra skyddslagar.

Innehållet på webbplatsen får inte kopieras, spridas eller ändras i kommersiella syften eller göras tillgänglig för tredje part utan tillstånd från Roch Services. Detta gäller i synnerhet mångfaldigande, översättning, inmatning och bearbetning i andra elektroniska medier.

Vissa sidor innehåller bilder, texter eller mediaobjekt som skyddas av tredje parters upphovsrätter.

Ansvarsfriskrivning

Uppgifterna på den här webbplatsen har utarbetats med största möjliga omsorg. Trots detta kan vi inte garantera att de är riktiga eller inte innehåller fel.

Den här webbplatsen innehåller även externa länkar tillhörande tredje part. Roch Services kan inte påverka innehållet i sådana länkar och vi ansvarar därför inte för sådant innehåll.

Om vi upptäcker eller får upplysningar om att vår webbplats innehåller länkar till sidor med olagligt innehåll, tar vi om möjligt bort dessa länkar.

Tillämpningsområde

Användarvillkoren regleras av tyskt rätt Jurisdiktion för rättstvister som uppstår i samband med denna webbplats är Amtsgericht Lübeck

Rättslig information om dataskydd

Information om dataskydd hittar du på sidan hitta du här

Close Menu